Rusza nabór wniosków do programów pomocowych PISF

W związku z wejściem w życie przepisów tarczy antykryzysowej 6.0, już od 1 lutego Polski Instytut Sztuki Filmowej rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetów pomocowych przeznaczonych dla producentów, dystrybutorów oraz kin studyjnych i małych kin.

Celem priorytetów pomocowych jest przetrwanie branży filmowej w okresie pandemii poprzez kontynuację pracy na planach filmowych, dystrybucję ukończonych produkcji oraz ich kinowe projekcje, a także utrzymywanie stałej gotowości startowej kin w czasie ich przymusowego zamknięcia decyzją rządu z powodu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się producenci, dystrybutorzy, a także podmioty prowadzące kina studyjne oraz małe kina (mikroprzedsiębiorcy).

Nowe priorytety pomocowe w Programach Operacyjnych PISF:

  • POŻYCZKI NIEOPROCENTOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM COVID-19 W PRODUKCJI FILMOWEJ

Pożyczki dla producentów na pokrycie dodatkowych kosztów spowodowanych zachorowaniem członka/członków ekipy realizacyjnej na COVID-19 lub wystąpieniem innego zdarzenia spowodowanego COVID-19. Przewidywany budżet priorytetu to kwota do 40 mln zł.

  • DYSTRYBUCJA FILMOWA

Dotacja dla  dystrybutorów na pokrycie kosztów „P&A” związanych z dystrybuowaniem filmu w kinach w czasie pandemii COVID-19 oraz zobowiązanie dystrybutorów do przekazania części dofinansowania producentom z tytułu  „opłaty covidowej”. Przewidywany budżet priorytetu to kwota do 40 mln zł.

  • WSPARCIE PROMOCJI POLSKIEGO FILMU

Dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na jeden ekran miesięcznie dla podmiotów prowadzących kina studyjne oraz dla podmiotów prowadzących małe kina (mikroprzedsiębiorców), w których wyświetlane są polskie filmy. Przewidywany budżet to kwota do 40 mln zł.

Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w sposób ciągły od 1 lutego 2021 r.

Jednocześnie PISF informuje, że wychodząc naprzeciw postulatom środowiska filmowego, na posiedzeniu Rady PISF 28 stycznia br., wprowadzono następujące zmiany do ogłoszonego na początku roku Programu Operacyjnego Produkcja filmowa na 2021 r.:

  1. Usunięto zapis w priorytecie XIII: „O dofinansowanie mogą wnioskować podmioty, które rozpoczną eksploatację kinową filmu w terminie do 14 dni liczonych od dnia, w którym mocą decyzji odpowiednich organów państwowych umożliwiono prowadzenie działalności kinowej i organizowanie pokazów dla publiczności.” (str. 92)
  2. Dodano zapis w priorytecie XIII: „Warunkiem dofinansowania jest osiągnięcie minimalnego poziomu eksploatacji, który wynosi 300 seansów.” (str. 92)
  3. Dodano w priorytecie XIII kryterium oceny merytorycznej: „zasięg dystrybucji filmu (liczba pokazów)” (str. 94)
  4. Dodano w punkcie „Zasady przyjmowania wniosków do oceny”:

„Obligatoryjną częścią oceny wniosku jest tzw. pitching, podczas którego Wnioskodawca prezentuje wniosek przed Komisją.  W pitchingu uczestniczą: reżyser oraz producent filmu. Obowiązek pitchingu dotyczy jednoetapowych komisji i priorytetów: V, VI, VII, IX, X oraz dwuetapowych komisji, gdzie obowiązkowy jest pitching w trakcie posiedzenia 2-go etapu (Komisja Liderów) i dotyczy priorytetów: od I do IV oraz XI” (str. 9)

  • Dodano w priorytecie I „Załączniki do wniosku”: „LUB treatment

Seria filmów animowanych: Dla serii 13 filmów – nie mniej niż 5 scenariuszy (treatmentów); dla 26 filmów – nie mniej niż 10 scenariuszy (treatmentów), a pozostałe filmy w postaci krótkich opisów” (str. 29)

Opis Programów Operacyjnych znajduje się pod poniższym linkiem:

Opis Programów Operacyjnych na 2021 r.

źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top