11 kwietnia, 2022

Konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej Stowarzyszenie Kreatywna Polska organizuje 25 kwietnia konferencję pt: „sPrawni w Internecie – jak budować Internet fair play”

8 marca, 2022

RPO spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Spotkanie dotyczyło procesu implementacji i tworzenia europejskich dyrektyw regulujących internet i reformujących prawo autorskie. W trakcie rozmowy poruszono problem sporu pomiędzy wartościami swobody dostępu do treści i poszanowania dla praw twórców i właścicieli praw autorskich

18 stycznia, 2022

Stanowisko Kreatywnej Polski dot. Digitial Services Act

Branża kreatywna i środowiska twórcze z niepokojem przyglądają się efektom prac instytucji unijnych nad projektem rozporządzenia o usługach cyfrowych COM (2020) 825 (dalej jako„rozporządzenie”, „Digital Services Act”, „DSA” „Akt o usługach cyfrowych”)

20 grudnia, 2021

Oświadczenie SKP

Oświadczenie SKP w sprawie nowelizacji ustawy o radiu i telewizji zwanej „lex TVN”

8 grudnia, 2021

Zapis panelu Kreatywnej Polski

Rozmowa odbyła się w ramach najważniejszego cyfrowego wydarzenia tego roku na świecie_Szczytu Cyfrowego ONZ_IGF 2021

3 grudnia, 2021

Panel Stowarzyszenia Kreatywna Polska w ramach najważniejszego cyfrowego wydarzenia w tym roku!

Panel Kreatywnej Polski odbędzie się online i w języku angielskim na forum IGF 2021 we wtorek 7 grudnia w godz. 9:00 – 9:30. Link będzie dostępny na 1 dzień przed wydarzeniem

Nasi partnerzy


Top