Nabór na szkolenie KIPA „Introduction to Servicing British and American Productions/ Line Producing”

Wydarzenie, organizowane w ramach projektu KIPA Sprawna Produkcja dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2020 w godz. 10.00-17.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie (sala 1.14, II piętro).

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 11 lutego do godziny 15.00 na adres biuro@kipa.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „2-dniowe szkolenie KIPA”. Ilość miejsc ograniczona. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu, szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i poprowadzi je brytyjski producent Paul Sarony.

Więcej informacji tutaj.

Jak informuje KIPA, powyższe szkolenie jest zapowiedzią nowego projektu Izby pod nazwą Film Finance Lab którego start planowany jest w połowie roku

KIPA Film Finance Lab to pierwszy w Polsce intensywny kurs finansowy skierowany do kierowników produkcji, producentów liniowych i wykonawczych oraz innych zawodów produkcyjnych, którego efektem ma być nabycie nowych umiejętności w zakresie obsługi produkcji filmowych polskich, międzynarodowych oraz serwisów.

Założeniem projektu, stworzonego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, powstałe w wyniku wprowadzenia Ustawy o tzw. zachętach, jest wykształcenie nowego zawodu filmowego „producenta ds. finansowych”/ administratora finansowego, co umożliwi wykształcenie w Polsce kadr profesjonalnej obsługi finansowej w produkcjach filmowych i serialowych. Kurs będzie realizowany w cyklu 2-dniowych sesji odbywających się raz w miesiącu (w weekendy) od lipca do grudnia 2020.

Z uwagi na międzynarodowy charakter oraz cel, którym jest mobilność zawodowa absolwentów, kurs prowadzony będzie w języku angielskim przez doświadczonych praktyków z branży audiowizualnej w zakresie production accounting oraz film finance z Polski i zagranicy. Będzie uwzględniać m.in. problem łączenia środków publicznych i inwestycyjnych tzw. equity oraz rozliczanie kredytów i pożyczek dedykowanych produkcji filmowej, zapewniających płynność finansową (cash flow) oraz kwestie dot. ubezpieczenia filmu.

Szkolenie dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu KIPA Sprawna Produkcja.

 

źródło: KIPA, PISF

Nasi partnerzy


Top