opis

Konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska prezentująca raport „Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki…”

21 czerwca w Warszawie odbędzie się Konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska oraz Partnerów, a także partnera merytorycznego firmy Deloitte, prezentująca wyniki najnowszego raportu „Piractwo w Internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury”.

Kluczowym elementem wydarzenia będzie dyskusja, w której eksperci spróbują zdefiniować najistotniejsze działania do podjęcia we współpracy z szerokim gronem interesariuszy, w celu skutecznego przeciwdziałania zjawisku piractwa w Internecie. Mamy nadzieję, że zarówno wnioski z raportu oraz planowanej debaty staną się silnym impulsem do współdziałania. Dodatkowo liczymy, że wspólna wymiana doświadczeń oraz myśli w tak zróżnicowanym gronie, pozwoli nam wypracować najlepsze rekomendacje dla polskiego rynku.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej, przemysłów kreatywnych reprezentujących m.in. nadawców, dystrybutorów, producentów, twórców oraz organizacje pozarządowe i branżowe, a także mediów.

 

Nasi partnerzy


Top