Program poniedziałkowej konferencji Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Wydarzenie z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

Konferencja sPrawni w Internecie – jak budować Internet fair play? #internetfairplay

TERMIN                   25 kwietnia 2022 godz. 11:00

MIEJSCE                  SDK – Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15, Warszawa

ORGANIZATOR     Stowarzyszenie Kreatywna Polska

PROGRAM KONFERENCJI: 

11:00 -11:15 OTWARCIE – Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska Jerzy Kornowicz – o procesie tworzenia i systemie wspierania tworzenia – po co twórcom pieniądze, o możliwościach finansowania twórczości, o roli twórców, wydawców, producentów, ozz-ów, dystrybutorów i odbiorców/użytkowników treści autorskich w Internecie.

11:15 -12:00 PRAWA TWÓRCY PRAWAMI CZŁOWIEKA? Czy istnieje konflikt między ochroną własności intelektualnej, prawem dostępu do kultury i prawem do wolności słowa?

MODERATOR: Cezary Szymanek – redaktor naczelny rp.pl

PANELIŚCI:

 • Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Jan Młotkowski – Wiceprezes SKP
 • Ludmiła Mitręga – fotoreporterka, Prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów
 • Lanberry – piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka

O wzajemnym poszanowaniu praw, o wolności słowa, ochronie wizerunku, przemocy i mowie nienawiści (hejt), fake newsach – jakie wartości zasługują na ochronę? O konflikcie wartości, o tym kim są „użytkownicy Internetu”, o prawach internautów do pełnej swobody korzystania z treści internetowych, a prawach twórców i artystów wykonawców (prawa autorskie i pokrewne) do wynagrodzenia.

12:00 – 12:45 BEZPIECZEŃSTWO TWORZENIA, czyli jak żyć z twórczości

MODERATOR: Adam Suprynowicz – redaktor w piśmie Ruch Muzyczny

PANELIŚCI:

 • mec. Oskar Tułodziecki – członek założyciel Stowarzyszenia Kreatywna Polska,  partner Kancelarii DWF
 • mec. Jacek Wojtaś – twórca animator, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL,
 • Agnieszka Nowak-Komorowska – manager ds. PLR i dofinansowań SAiW Copyright Polska
 • Maciej Zieliński – kompozytor, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Muzyków RP

O tym, kim jest twórca, o systemie ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych, o tantiemach, formach zatrudnienia, organizacjach twórczych, możliwościach egzekwowania praw autorskich i praw pokrewnych. Także o tym, że twórcy powinni móc godnie żyć i otrzymywać właściwe wynagrodzenie za swoją pracę.

12:45 – 13:15 przerwa kawowa

13:15 – 14:15 BEZPIECZEŃSTWO INWESTOWANIA – przedsiębiorczość artystyczna, zarządzanie karierą.

MODERATOR: Cezary Szymanek redaktor naczelny rp.pl

PANELIŚCI:

 • Magdalena Chołyst – coach artystów,  edukatorka, projektantka procesów, twórczyni pracowni Artist in Bloom
 • Tarik Hachoud – Prezes Zarządu agencji talentowej Match&Spark
 • dr Damian Flisak – Head of Public Affairs RASP
 • Michał Zaborowski – malarz

O finansowaniu twórców przez prywatne podmioty (Patronite, zrzutka.pl). O przedsiębiorczości artystów, zarządzaniu karierą – o wyzwaniach i możliwościach. NFT – czy  krótkotrwały trend czy przyszłość obrotu twórczością. O zabezpieczeniach i trwałości NFT. NFT a prawo własności intelektualnej. NFT w twórczości muzycznej.

14:15 – 15:00 KULTURA W INTERNECIE – JAK PRAWO MOŻE WSPIERAĆ TWORZENIE?

MODERATOR: Sylwia Czubkowska redaktor naczelna Spidersweb.pl

PANELIŚCI:

 • Stanisław Trzciński – kulturoznawca, Prezes Zarządu STX Music Solutions
 • przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych

Jak dostosować prawo autorskie do istniejącej rzeczywistości, żeby budować polską kulturę w Internecie. Jak wspierać twórców obecnych w Internecie. Jak identyfikować obszary w prawie wymagające poprawy i jakie są możliwe rozwiązania.  Jak pozytywnie może zmienić się rzeczywistość po implementowaniu Dyrektywy w sprawie praw autorskich na JRC.

O stratach w gospodarce spowodowanej pandemią i nie tylko, niepewności prowadzenia biznesu w Internecie, o tym przez co traci się potencjalne przychody z inwestycji na rynku własności intelektualnej. Co tracimy na braku odpowiednich narzędzi prawnych. O braku implementacji art. 8.3 Dyrektywy InfoSoc, o Dyrektywie w sprawie praw autorskich i pokrewnych na Jednolitym Rynku Cyfrowym DSA – o mechanizmach notice-and-take-down i notice-and-stay-down, o narzędziach follow-the-money, o mechanizmach Dyrektywy DSM.

15:00 -15:15 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – Prezes SKP Jerzy Kornowicz

Konferencja będzie dostępna w Internecie: https://www.facebook.com/sluzewskidomkulturyorazhttps:/ oraz /www.facebook.com/StowarzyszenieKreatywnaPolska

 

Patroni medialni: 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy


Top