logo IWP

Komunikat Izby Wydawców Prasy i Google Poland

Izba Wydawców Prasy oraz Google Poland informują, iż rozpoczynają kolejny etap działań zmierzających do pogłębienia współpracy wydawców prasy w Polsce z firmą Google w celu rozwoju rynku i wspierania dziennikarstwa.

Wspólnym zamiarem IWP – jako izby gospodarczej reprezentującej całą branżę wydawców prasy, drukowanej i cyfrowej – oraz Google Poland jest wypracowanie ogólnych zasad współdziałania Google z wydawcami oraz wsparcia ich transformacji cyfrowej. Dotyczy to przede wszystkim uzgodnienia szczegółów krajowej implementacji Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zgodnego wspierania jak najszybszego wdrożenia tej Dyrektywy w Polsce. IWP i Google prowadzą dialog w zakresie zasad i trybu zawierania porozumień wydawców prasy z Google, wynikających z realizacji przysługujących wydawcom praw pokrewnych – zgodnie z postanowieniami ww. Dyrektywy i na uczciwych, reprezentujących uzasadniony interes obu stron warunkach. Jest to zgodne z szeroko zakrojonym programem Google dostosowania się do Artykułu 15 Dyrektywy, w ramach którego Google zawiera umowy z wydawcami i reprezentującymi ich organizacjami w krajach Unii Europejskiej.

Zamiarem IWP i Google jest także rozwój bieżącej współpracy w zakresie korzystania przez wydawców prasy z dostarczanych przez Google narzędzi cyfrowych oraz programów oferowanych przez Google dla wydawców. Pierwszy owoc tej współpracy będzie można zaobserwować już pod koniec listopada – wydawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dwudniowym warsztacie biznesowym z programu Google News Initiative, który został opracowany, aby pomóc stowarzyszeniom i ich członkom w rozwijaniu grona odbiorców i wzmacnianiu modeli przychodowych.

Trwające od dłuższego czasu, zaawansowane i zbliżające się do poważnych uzgodnień rozmowy IWP i Google Poland prowadzone są w dobrze rozumianym interesie wydawców, dostarczycieli usług cyfrowych a przede wszystkim czytelników – odbiorców cyfrowych treści prasowych.

 

Google Poland, Izba Wydawców Prasy

Warszawa, 6 listopada 2023 roku

 

źródło: https://www.iwp.pl/komunikat-izby-wydawcow-prasy-i-google-poland/

 

Nasi partnerzy


Top