Forum Kreatywności SKP – „Jak pozyskiwać pieniądze na kulturę od banków i inwestorów”. Panel NR 2

Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska to (planowany) przez Stowarzyszenie cykl spotkań służących wymianie doświadczeń i informacji o sektorach kultury i kreatywnych w Polsce.

Pierwsze Forum Kreatywności SKP miało tytuł – Finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia. Odbyło się 24 października w Kinie Kultura.

Wersja skrócona panelu: W panelu poruszona została kwestia Instrumentu Gwarancyjnego, którego wprowadzenie było możliwe dzięki  BGK i który jest dosyć skutecznie stosowany przez branżę audiowizualną. Paneliści wyrazili także życzenie, aby za pięć lat był przynajmniej jeden Fundusz Inwestycyjny, który jest dedykowany branży kultury, rozumie ją  i wie, jak rzetelnie oceniać potencjał inwestycyjny start-upów, czy projektów kultury. Dodali także, że dobrze by było, żeby były przynajmniej dwa banki, które tę wiedzę mają, potrafią ocenić szanse danego projektu kulturalnego i w rzetelny i przychylny sposób spojrzą na potencjał projektu z branż kreatywnych. Jacek Iwaniuk (BGK) powiedział, że banki lubią standaryzację, a nie wiedzą jakie jest ryzyko i jest ogromna potrzeba, żeby „biorca” przekonał bank, że warto finansować dany projekt. Stanisław Zaborowski powiedział, że: ogromna część rozpędzonej machiny, jaką jest rozpoczęta produkcja rozbija się o tak zwany „cash flow”. Maryjka Szurowska (PwC) powiedziała, że branża filmowa nie jest typowym MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw), co ma potwierdzenie w średniej wartości brania kredytów obrotowych (branża filmowa potrzebuje 10 razy więcej pieniędzy na produkcję, niż przeciętny kredytobiorca, który potrzebuje go w kwocie około 140 tysięcy).  Powiedziała też, że bardzo dobrze z tym problemem poradziły sobie Niemcy.

Moderator, Piotr Maślak: – Dlaczego finansowanie branży kreatywnej za pomocą banków jest takie trudne? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt na swoją produkcję? Kluczowe jest to, że nie ma z nami przedstawiciela banku i ta nieobecność jest bardzo wymowna. Na szczęście mamy ekspertów, którzy udzielą odpowiedzi na  te pytania i razem poszukamy rozwiązania. Jeśli są rozwiązania finansowe dla podmiotów kupujących np. duża flotę samochodową, to dlaczego tych rozwiązań (odroczone spłaty raty kredytu itp.) nie można stosować do branż z sektorów kultury?

Wypowiedzi panelistów:  

Maryjka Szurowska (Ekspertka PwC): – Producenci filmów i seriali nie są typowymi reprezentantami sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw), co pokazuje m.in. średnia wartość kredytu obrotowego: dla typowych MŚP to jest ok. 140 tys., podczas gdy niezależny producent potrzebuje 10 razy tyle. Na zachodzie powstały instytucje, które zajmują się finansowaniem pomostowym produkcji z branży audiowizualnej. Bardzo dobrze z tym problemem poradziły sobie Niemcy.

Jacek Iwaniuk (manager Zespołu Rozwoju Oferty w Biurze Rozwoju i Relacji Biznesowych w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK): – Banki lubią standaryzację swoich produktów i oceny ryzyka, a w przypadku sektorów kreatywnych banki mają trudności w ocenie ryzyka związanego z transakcją. W związku z tym, jest ogromna potrzeba, żeby „kredytobiorca” (branża kreatywna) przekonał bank, że ma lub może mieć zabezpieczenie kredytowe (np. w postaci gwarancji BGK i że  warto finansować dany projekt, bo będzie rentowny. Są takie gwarancje oferowane przez BGK dla MSP, które są dostępne w bankach kredytujących i funkcjonują na rynku już od 10 lat – „gwarancje de minimis”.

Jarosław Kała (Związek Banków Polskich): Trudności w kredytowaniu branż kreatywnych wynikają głównie z faktu, że dla banków, szczególnie  komercyjnych  sektor kreatywny stanowi finansowanie niszowe. Ocena ryzyka czy ocena projektu wymaga niestandardowego podejścia. Problemem jest też  np. wycena  wartości własności intelektualnej. Trudno ją wycenić – gdyż  jest często utworem, a nie typowym przedmiotem, że „można dotknąć i wycenić”.

 Stanisław Zaborowski (wiceprezes KIPA):  – Ogromna część rozpędzonej machiny, jaką jest rozpoczęta produkcja rozbija się o tak zwany „cash flow”. To jest ta część produkcji, która ją opóźnia i powoduje problemy.

 

Cały panel „Jak pozyskiwać pieniądze na kulturę od banków i inwestorów” dostępny jest poniżej:

 

 

 

 

 

źródło: SKP, Forum Kreatywności, https://www.youtube.com/@StowarzyszenieKreatywnaPolska

 

Nasi partnerzy


Top