Warsztaty przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej

Związek Zawodowy Filmowców organizuje od 4 października 2022 roku cieszące się dużym powodzeniem warsztaty Moniki Klonowskiej. „Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej”. Szkolenia są odpowiedzią na zgłaszane do Związku przypadki mobbingu i przemocy szczególnie na planach filmowych.

Podczas warsztatów rozmawia się o mechanizmach prowadzących do zachowań przemocowych, o sygnałach ostrzegawczych, o metodach reagowania na przemoc i mobbing wobec siebie lub innych. Uczestnicy uczą się właściwych reakcji na sytuacje konfliktowe i jak wykorzystywać ich twórczy potencjał, a blokować niepożądane konsekwencje. A także, jak najlepiej zachować się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, aby nie niszczyły nas ani innych.

Warsztaty są adresowane do członków oraz członkiń ZZF oraz organizacji partnerskich. Odbiorcy i odbiorczynie warsztatów nabędą praktyczne umiejętności rozpoznawania sygnałów alarmowych, symptomów zagrożenia mobbingiem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysów, stresu, zmęczenia na planie filmowym. Zyskają umiejętność rozróżniania, co może być przejawem mobbingu, a co nim nie jest. Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach jest przynależność do ZZF oraz opłacenie składek członkowskich.

Warsztaty, dofinansowane przez PISF, prowadzi Monika Klonowska, psycholożka, ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ma na koncie współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi (warsztaty dla pedagogów wydziału aktorskiego), z Akademią Teatralną w Warszawie i Białymstoku, Akademiami Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu.

Organizatorzy przewidzieli dwa zjazdy w trybie online dla osób, dla których uczestnictwo „na żywo” może być z różnych względów problemem.

– Trudno dyskutować o potrzebie takich warsztatów. Rośnie samoświadomość środowiska filmowego, cenne jest każde działanie, które uczy, gdzie mogą być postawione granice w postępowaniu, w pracy.  To wstrząsające, jak wiele osób żyje i pracuje w stresie, ile trafia na terapię – mówi Grzegorz Łoszewski, reprezentujący Koło Scenarzystów SFP. Trzeba więc narzędzi, które pozwolą uporać się z tymi problemami. Stowarzyszenie Filmowców Polskich także obecnie pracuje nad programem zakładającym pomoc członkom SFP zarówno psychologiczną, jak i prawną. Procedury pomocowe są konieczne, nie ma powodu, dla którego praca w filmie – niezależnie od stanowiska – miałaby być traumatyzującym przeżyciem.

Terminy listopadowych i grudniowych spotkań:

17 listopada ONLINE

24 listopada

5 grudnia ONLINE

8 grudnia

7 lutego

11 lutego (sobota)

Czas trwania: 17:00 – 20:00

źródło: SFP

Nasi partnerzy


Top