Apel Rady Polskiej Izby Książki do wszystkich podmiotów działających na naszym rynku

 

                                                                                          Warszawa,20.07.2020.

Szanowni Uczestnicy rynku książki,

od wielu lat polski rynek książki ulega dewastacji z powodu nieustannych wojen rabatowych i cenowych. Skutkiem tego jest znikanie z rynku kolejnych księgarń. Nie ulega wątpliwości, że im mniejsza sieć sprzedaży, tym mniejsza dostępność książek, mniejsze zakupy, mniejsze nakłady, wyższe ceny.

Te działania osłabiają całą branżę. Wyraźnie to widać w braku wystarczających środków na  inwestycje zarówno w modernizację przedsiębiorstw jak i w ciekawe/odważne projekty wydawnicze.

COVID 19 spotęgował aktualnie te negatywne zjawiska.

Chcemy podkreślić , że na dojrzałych, bogatych rynkach książki wszyscy gracze trzymają się podstawowych zasad dobrze zorganizowanej, racjonalnej współpracy w grze rynkowej:

– prawidłowo skalkulowanych widełek rabatowych, gwarantujących istnienie szerokiej i różnorodnej

palety miejsc sprzedaży książki,

– prawdziwie równego traktowania wszystkich partnerów handlowych, w tym wspierania najsłabszych

– a potrzebnych – ogniw rynku.

Praktyki takie wzmacniają całą branżę.

Prosimy wszystkich uczestników rynku książki o uważną analizę mechanizmów rynkowych i uwzględnianie w swojej polityce faktu, iż dobry rozwój sprzedaży książki przez księgarnie internetowe warunkowany jest w dużym stopniu istnieniem księgarń stacjonarnych, swoistych salonów wystawowych książek.

Kształtowanie mądrej polityki handlowej, umożliwiającej istnienie i współdziałanie wszystkich ogniw rynku książki to gwarancja długofalowego dobrego rozwoju całego rynku.

 

                                                                                                                                                                                                                   Rada Polskiej Izby Książki

Nasi partnerzy


Top