Apel branży kreatywnej i pracowników kultury

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych zainicjowała „Apel branży kreatywnej i pracowników kultury”, aby zwrócić uwagę na marginalizowanie pracowników branży kreatywnej i sektora kultury, przy podejmowaniu decyzji o pomocy w czasie pandemii.

Treść komunikatu poniżej:

„Jako Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych zainicjowaliśmy APEL BRANŻY KREATYWNEJ I PRACOWNIKÓW KULTURY, który został sygnowany już przez siedemnaście organizacji zawodowych. Nasz Apel przesłaliśmy do Wicepremier, Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz.

Podjęte w najbliższych dniach decyzje zadecydują w sposób dosłowny o „być albo nie być” setek tysięcy pracowników branży kreatywnej i sektora kultury, dlatego zmuszeni jesteśmy upomnieć się o uwzględnienie naszego czynnego udziału w pracach kierowanych przez Ministerstwo Rozwoju zespołów kryzysowych.

W związku z informacjami o kontynuowanych pracach zespołów kryzysowych przy Ministerstwie Rozwoju, które zadecydują o uruchamianiu kolejnych rozwiązań i środków finansowych – w wysokości przekraczającej 100 miliardów złotych – na pomoc sektorom poszkodowanym w sytuacji pandemii COVID-19, dotarły do nas niepokojące głosy, że udział i interesy branży kreatywnej i sektora kultury są w tych pracach zmarginalizowane.

Jak wskazywał ostatnio Jacek Cieślak w Rzeczpospolitej („Do kiedy potrwa katastrofa polskiej kultury”, 17.04.2020): „Dane GUS pozwalają szacować, że w polskim przemyśle kultury pracuje 300 tys. osób, około 2 proc. wszystkich zatrudnionych. Tyle samo co w hotelarstwie i gastronomii. Wartość dodana wytwarzana przez sektor kultury to ponad 30 mld zł, co odpowiada około 2 proc. wartości dodanej w gospodarce. Nie można jednak wyłącznie do procentów zawężać wpływu kultury na gospodarkę. Proszę sobie wyobrazić reklamę, telewizję i internet bez muzyki i filmów. Kultura ma też wpływ na hotelarstwo, gastronomię, usługi, konsumpcję. W pewnych okresach w niektórych regionach może to dawać 10 proc. lokalnych budżetów. Tymczasem udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa to nie więcej niż 3 proc. PKB.”

Wzywamy o dopuszczenie przedstawicieli pracowników kultury i branży kreatywnej do pracy w zespołach kryzysowych oraz o powołanie zespołu kryzysowego dla sektora kultury, analogicznego do stworzonego dla branży turystycznej.

Apel podpisali:

Forum Środowisk Sztuki Tańca

Fundacja Instytut Reportażu

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych

Gildia Reżyserów Polskich

Inicjatywa Dramaturżek, Dramatopisarek, Dramaturgów i Dramatopisarzy

Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy Inicjatywie Pracowniczej

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

Polska Rada Muzyczna

PSJ – Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

PSM Polskie Stowarzyszenie Montażystów

PSC Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Unia Literacka

ZZAP Związek Zawodowy Aktorów Polskich

źródło: https://www.facebook.com/gildiateatr/

Nasi partnerzy


Top