14. edycja Nagród PISF

21 czerwca br. rusza nabór zgłoszeń do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kandydatury osób i instytucji, które w 2021 roku w sposób szczególny upowszechniały kulturę filmową, przyjmowane są do 21 lipca br. Laureatów i laureatki zostaną ogłoszeni podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (we wrześniu).

Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek i ułatwiających dostęp do polskiej twórczości filmowej. Przyznawane są od 2008 roku.

W tym roku statuetki zostaną przyznane w kategoriach: Dystrybucja polskiego filmu, Książka o tematyce filmowej, Krytyka filmowa, Plakat filmowy, a także w trzech nowych: Animacja kultury filmowej, Innowacja lub rozwiązanie technologiczne oraz Debiut roku.

Kandydatów zgłaszać mogą – poprzez Internetowy System Składania Wniosków – instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Załączniki niezbędne do rozpatrzenia zgłoszeń w kategorii Książka o tematyce filmowej należy dostarczyć lub przesłać do siedziby PISF do 27 lipca br. na adres Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, z dopiskiem „Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”. Warunki i zasady dotyczące kategorii Plakat filmowy określa oddzielny regulamin.

Pytania należy kierować na adres e-mail: wiktoria.janas@pisf.pl , numer telefonu: 660 218 431.

źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top